Pagan Federation International Pagan Federation International Forum Index Wiccan Rede Magazine

[netwerk beperking] #4 Je bent welkom!

New topic   Reply to topic Pagan Federation International Forum Index => Dutch/Frisian language forum
 
Previous :: Next  
Author Message
Soleil Post number 25827 Posted: 24th August 2019     Subject: [netwerk beperking] #4 Je bent welkom!
View user's profile
Ook voor organisatoren van bijeenkomsten en evenementen hebben we een nieuwe vraag:

Eén van de punten die bij het vorige thema naar voren kwam, is dat er een verschil is tussen “aanwezig kunnen zijn” bij een bijeenkomst of evenement en je “welkom voelen” als pagan/heiden met een beperking. Daar willen we deze keer wat dieper op ingaan.
Centrale vraag is daarom: hoe zorgen we ervoor dat mensen met een beperking zich welkom voelen bij onze bijeenkomst of ons evenement? En hoe zorgen we ervoor dat mensen met een beperking zich welkom voelen als (gelijkwaardige) deelnemer in onze groep?

We zijn heel benieuwd naar jullie ideeën, meningen en ervaringen!

Jochem & Soleil
Jochem Post number 25836 Posted: 31st August 2019     Subject: Welkom = expliciet maken
Eén van de dingen die ik heb geleerd van mijn tijd in de dovenwereld, is dat je duidelijk moet maken voor wie een activiteit toegankelijk is. Doven en slechthorenden zijn namelijk zó gewend dat er voor hen geen voorzieningen zijn getroffen, dat ze ervan uitgaan dat activiteiten NIET toegankelijk zijn, tenzij anders wordt vermeld. En dat geldt (helaas) voor de meeste mensen met een beperking.
Als iemand écht interesse heeft, dan zal diegene zelf wel contact opnemen met vragen rondom de toegankelijkheid. Maar dat is weer een extra inspanning die ze moeten doen.

Als organisator wil ik zoveel mogelijk mensen het zo makkelijk mogelijk maken om te komen! Daarom zal ik, als ik een activiteit organiseer, altijd vermelden wat er qua toegankelijkheid geregeld is.
Ook zal ik mensen uitnodigen om contact met me op te nemen als ze vragen rondom de toegankelijkheid hebben. Zo laat ik zien dat ik over "toegankelijkheid" nagedacht heb, dat ik niet alles alleen kan regelen en dat ik dus bereid ben om hierover in gesprek te gaan.
Ik merk dat mensen die over het algemeen als prettig ervaren.
Jochem Post number 25846 Posted: 11th September 2019     Subject: Maar wij zien nooit mensen met een beperking...
"Er komen bij ons geen mensen met een beperking" is een opmerking die ik met zekere regelmaat hoor als het gesprek op toegankelijkheid komt. Dat wordt dan vaak als reden gegeven, waarom er geen rekening wordt gehouden met toegankelijkheid. "Dus al die aanpassingen zijn hier niet nodig."

Ik begrijp wat men hiermee bedoelt, maar het is een omgekeerde redenering. Als er niets geregeld is voor mensen met een beperking, dan kunnen ze niet komen en/of niet meedoen, en dus zijn ze er ook niet. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte aan is!

Als we vandaag met zijn allen zouden besliuten om het om te draaien - dus als we vanaf nu bij alle bijeenkomsten en evenementen standaard rekening houden met deelnemers met een beperking - dan weet ik zeker dat er "opeens" veel meer pagans en heidenen met een beperking naar onze activiteiten komen!

Voor mij is dit een belangrijke manier om mensen zich welkom te laten voelen: door vanzelfsprekend rekening te houden.
Soleil Post number 25864 Posted: 16th September 2019     Subject: Re: Maar wij zien nooit mensen met een beperking...
View user's profile
Jochem wrote:
 "Er komen bij ons geen mensen met een beperking" is een opmerking die ik met zekere regelmaat hoor als het gesprek op toegankelijkheid komt. Dat wordt dan vaak als reden gegeven, waarom er geen rekening wordt gehouden met toegankelijkheid. "Dus al die aanpassingen zijn hier niet nodig."

Ik begrijp wat men hiermee bedoelt, maar het is een omgekeerde redenering. Als er niets geregeld is voor mensen met een beperking, dan kunnen ze niet komen en/of niet meedoen, en dus zijn ze er ook niet. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte aan is!

Als we vandaag met zijn allen zouden besluiten om het om te draaien - dus als we vanaf nu bij alle bijeenkomsten en evenementen standaard rekening houden met deelnemers met een beperking - dan weet ik zeker dat er "opeens" veel meer pagans en heidenen met een beperking naar onze activiteiten komen!

Voor mij is dit een belangrijke manier om mensen zich welkom te laten voelen: door vanzelfsprekend rekening te houden.

Ik heb je post gequote, Jochem. Je raakt namelijk een gevoelige snaar. Vaak word ik op evenementen aangesproken door de organisatoren. Ze wijzen op de hellingbaan en zeggen trots: "Dat hebben we voor jou gedaan." Ik wil niet zo speciaal zijn, maar gewoon deelnemer. Net als alle anderen mijn eigen plekje zoeken en niet dankbaar hoeven zijn dat het mij persoonlijk gegund is om erbij te mogen zijn. Ik weet dat dit wat overdreven klinkt. Nee, ik weet dat helemaal niet, maar zo word ik aangekeken als ik dit tegen de mensen zeg die 'al die moeite hebben gedaan' om het evenement toegankelijk te maken. Het gekke is dat ik vaak in de organisatie zit of een andere 'staf-achtige' taak heb in het gebeuren. Dan denk ik: "Ach, als die hellingbaan er niet was, zou het programma ook niet beginnen, dus eigenlijk is die aanpassing er voor jullie en niet voor mij."
Jochem Post number 25876 Posted: 18th September 2019     Subject: Re: Maar wij zien nooit mensen met een beperking...
Soleil, ik voel je frustratie en ik begrijp die heel goed. Natuurlijk wil je gewoon één van de deelnemers zijn en net als iedereen opgaan in de massa. Op de voorgrond komen zou op JOUW voorwaarden moeten gebeuren, als JIJ daarvoor kiest. Niet iets wat anderen voor jou besluiten vanwege je handicap. (Dat is namelijk discriminatie, hoe goed men het ook bedoelt.)

Was het je duidelijk dat dit precies is wat ik bedoelde met mijn post? Ik heb het over vanzelfsprekende toegankelijkheid, dus toegankelijkheid voor iedereen als uitgangspunt. Dan zijn speciale aanpassingen voor specifieke deelnemers vaak niet meer nodig, of veel makkelijker toe te voegen. (Want toegankelijkheid is vaak veel eenvoudiger te fiksen, als je er van het begin af aan rekening mee houdt.)

Los hiervan, als men die hellingbaan “speciaal voor jou” heeft neergelegd, legt men dan een 2e hellingbaan aan als er zich nog een rolstoeler aanmeldt? Ik zie direct een beeld voor me met 10 aparte hellingbanen, zodat lopende mensen er nauwelijks meer in kunnen. Ik heb toch liever algemene oplossingen dan die “speciaal-voor-jou”-oplossingen! [Wink]
Soleil Post number 25881 Posted: 19th September 2019     Subject:
View user's profile
"Los hiervan, als men die hellingbaan “speciaal voor jou” heeft neergelegd, legt men dan een 2e hellingbaan aan als er zich nog een rolstoeler aanmeldt? Ik zie direct een beeld voor me met 10 aparte hellingbanen, zodat lopende mensen er nauwelijks meer in kunnen. Ik heb toch liever algemene oplossingen dan die “speciaal-voor-jou”-oplossingen!"

Natuurlijk begrijp je mijn frustratie. Omdat ik me veilig en begrepen voel, durf ik te reageren zoals ik deed. Mijn reactie was vooral emotioneel, maar zeker niet met de bedoeling om jou de les te lezen. Het raakte mij juist omdat het zo waar is.

Ik ga mijn gezichtspunt nog een keer proberen op te schrijven. Daarvoor heb ik jouw laatste alinea even herhaald. Ik maak inderdaad mee dat de hellingbaan speciaal-voor-mij gemaakt is. Zo wordt het letterlijk tegen mij gezegd. Ik weet ook dat ik waarschijnlijk de enige aanwezige ben met een rolstoel. Dus eigenlijk klopt het. En die hellingbaan is er ook inderdaad voor mij om te gebruiken. Daar ben ik hoe dan ook blij mee! Daarom is het ook zo moeilijk om duidelijk te maken dat een evenement toegankelijk maken geen liefdadigheid is, maar noodzaak om alle genodigden te accommoderen.

Het gaat juist om de discriminatie die je tussen haakjes zet. Ik word meteen in een hokje geplaatst met de daarbij behorende goede bedoelingen en dankbaarheid. Er is een heel spectrum aan vooronderstellingen die uit de doos getrokken worden. Meestal herken ik me niet of slechts zijdelings in de vriendelijke en erg persoonlijke vragen die mij gesteld worden.

De vanzelfsprekende toegankelijkheid is een heel mooi uitgangspunt. Toen ik met vrienden een tour door de Verenigde Staten maakte, waren we ergens aan het winkelen in pittoreske straatjes. Op een gegeven moment moest ik naar het toilet. Ik herinnerde me dat ik een paar straatjes terug een openbaar toilet had gezien en ik stelde voor terug te wandelen. De vrouw van het winkeltje waar we waren keek ons aan, vroeg of we een toilet nodig hadden en bood aan dat ik hun toilet mocht gebruiken. Toen ik haar uitlegde dat ik een toegankelijk toilet nodig had, reageerde ze onverwacht. Natuurlijk was het toilet toegankelijk, dat was bouwvoorschrift. Ze legde uit dat het mogelijk was een van de werknemers een handicap zou kunnen hebben en die moeten ook naar het toilet, toch? Die vanzelfsprekendheid maak ik in Nederland zelden mee.

Een andere ervaring is het personeelsfeest van mijn werk. In de aankondigingsmail staat dat de accommodatie in ieder geval toegankelijk is. Ik besluit toch de site even te bezoeken, maar kan nergens iets vinden over de toegankelijkheid. Dus maar een mailtje gestuurd. Die werd keurig beantwoord. Ja, het was helemaal toegankelijk. Er waren geen drempels, alleen was het erf een beetje hobbelig. Ik deed mee aan de rondleiding en ik ben in niet-één gebouw geweest. Elke ingang werd gesierd door een fikse dorpel. Op een plek zelfs met een hoogteverschil van meer dan 20 cm aan beide kanten. De eigenares die de rondleiding deed, nodigde me uit te volgen en ik legde uit dat ik dat niet kon. Zij bevestigde dat het toegankelijk was terwijl ze 20 cm lager stond en mopperde dat het met anderen nooit een probleem was. Daarna heeft ze me gewoon laten staan. Pas bij de varkenshokken kon ik weer aansluiten...

Ja, ik voel me gediscrimineerd. Ja, ik word gediscrimineerd. Ik ben huiverig om er iets over te zeggen. Als ik uit mijn (dankbare) rol val dan wordt mij ook verweten dat ik mijn plaats niet ken. Dat is ook discriminatie. Als ik dat aankaart, dan moet ik niet zo kleinzielig doen. Ik moet mij neerleggen bij de aangeboden mogelijkheden. En dat is apartheid en apartheid kun je niet aantonen omdat dat juist de clue is van apartheid. Het is apart, apart van de groep, apart van het geheel.

De gevoelige snaar is niet dat jij iets verkeerd zou schrijven, maar dat het überhaupt nodig is om hierover te schrijven.
Dank je dat je mij de kans geeft om deze snaar te laten klinken. [Wink]

Ook al komt er geen een persoon met een handicap, een evenement is vanzelfsprekend toegankelijk omdat je alle mensen welkom wilt heten. Dit geldt uiteraard niet alleen voor hellingbanen, maar net zo goed voor menu's, ringleidingen en zo voort.
Zia Post number 25905 Posted: 25th September 2019     Subject:
Vanzelfsprekende toegankelijkheid. Vanzelfsprekend mee kunnen doen.

Dit raakt bij mij een heel gevoelige snaar. Ik heb mij op Facebook voor het eerst bloot gegeven en geschreven over de impact die het op me had, toen ik in een ritueel plotseling apart werd gezet.

Verschillende mensen vonden dat het helemaal mijn eigen verantwoordelijkheid was, dat ik gewoon in staat moet zijn om daar mee om te gaan.
Van die reacties ben ik langer van slag geweest dan van dat ritueel. Dit is dus hoe sommige (veel?) mensen denken.
Ook andere mensen met een beperking begonnen mij de les te lezen over hoe ik volgens hen dus duidelijk mijn beperking nog niet heb geaccepteerd.

De reactie van de organisatie kwam op hetzelfde neer. Men had van mij verwacht dat ik dat toch zeker wel zelf had kunnen oplossen. En ik had toch kunnen weten dat het ritueel op dat strandje zou zijn etc. Alle verantwoordelijkheid werd bij mij gelegd.
Niet: "O jee, dat gaan we een volgende keer anders doen", maar "O jee, kan je daar niet eens goed mee omgaan?"

Het wordt vanzelfsprekend gevonden dat ik weg blijf, of dat ik mijn eigen boontjes dop.
Het wordt vanzelfsprekend gevonden dat je je altijd groot houdt.
Show:   
New topic    Reply to topic Pagan Federation International Forum Index => Dutch/Frisian language forum
Show YouTube films

All times are GMT + 1 hour
Overviews
  New posts :: Recent posts :: 24 hour digest :: Search

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum

 

Admin

phpBB 2.0.23 © 2001-2008 phpBB group