Pagan Federation International Pagan Federation International Forum Index Wiccan Rede Magazine

Přednáška PFI:Slovanská mytologie,19:00,16.1.,Světluška,Brno

New topic   Reply to topic Pagan Federation International Forum Index => Czech language forum
 
Previous :: Next  
Author Message
Cody Post number 3934 Posted: 4th January 2009     Subject: Přednáška PFI:Slovanská mytologie,19:00,16.1.,Světluška,Brno
View user's profile
PFI Cz si Vás dovoluje pozvat na další z cyklu přednášek tentokrát na téma:

Slovanská mytologie - bohové, démoni, magie a slavnosti našich předků

Přednáší Svjatoslav - Mgr. Jiří Mačuda.


Svjatoslav wrote:
 Zdá se, že dnes si již mnozí z nás neuvědomují odkud přišli jejich praotcové a v chaotické multikulturní společnosti zapomínají na jeden prostý fakt – že jsou Slované. O duchovním životě našich předků však víme celkově velice málo. Přednáška „Mytologie Slovanů“ se nám pokusí alespoň částečně přiblížit kosmogonické mýty, svět dávných bohů, duchů a pohádkových démonů, kteří ovládali přírodní živly, vegetaci, osud člověka i čas. Zavede nás do časů, kdy v obydlích starých Slovanů sídlili domácí skřítkové a úcta ke stromům, zvěři i veškeré přírodě, včetně dávno zesnulých předků, byla neodmyslitelnou součástí každodenního života. Kouzlo této pradávné víry, magie a obřadnosti zůstalo částečně uchováno v lidové tradici všech slovanských národů, ke kterým samozřejmě patříme i my samotní. Přestože dnes masová média zastínila kouzlo duchovního chápání světa našich předků severskými germánskými mýty a keltskou magií, bohové starých Slovanů nezemřeli a dodnes žijí ukryti hluboko v našich srdcích i duších. Vydejme se proto po stopách hromovládného Peruna a za mýty starých Slovanů.Přednáška proběhne v prostorách Esoterické čajovny a kavárny Světluška v Brně na Dominikánském náměstí od 19. hodin a vstupné je 70 Kč. Pro členy PFI Cz 30 Kč.

Nothing is true, everything is permitted.
Show:   
New topic    Reply to topic Pagan Federation International Forum Index => Czech language forum
Show YouTube films

All times are GMT + 1 hour
Overviews
  New posts :: Recent posts :: 24 hour digest :: Search

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum

 

Admin

phpBB 2.0.23 © 2001-2008 phpBB group