Pagan Federation International Pagan Federation International Forum Index Wiccan Rede Magazine

24 hour digest (7 posts)

Pagan Federation International Forum Index
Author Message
  Topic: Introducing PFI Community Circle - A Community in Dialogue
Qtateij
Post number 25870Forum: Community Circle   Posted: Today at 10:37   Subject: Introducing PFI Community Circle - A Community in Dialogue
Interesting! Getting new business leads for any kind of business is difficult and when it comes to the real estate agency’s growth, we have to do a lot of hard work. I have simply chosen the text messaging service for business recently and hope to apparently reach good number of potential customers as quickly as possible.
 
  Topic: Online meeting for Dutch pagans with a disability (2)
Jochem
Post number 25868Forum: Events   Posted: Today at 9:21   Subject: Online meeting for Dutch pagans with a disability (2)
[English below]

Online meeting voor (Nederlandse) pagans/heidenen met een beperking
Op zondag 27 oktober organiseren Soleil en Jochem een tweede online bijeenkomst voor pagans en heidenen met een handicap en/of chronische ziekte. Deze bijeenkomst wordt gehouden van 15.00 tot 16.30 uur.

De eerste bijeenkomst hebben we gesproken over wat wij nodig hebben om vanzelfsprekend deelnemer te zijn binnen onze pagan en heidense gemeenschappen. Ook hebben we gekeken naar hoe wij als deelnemers dit netwerk willen vormgeven. Dat was interessant. Over beide onderwerpen valt nog veel meer te zeggen dan we de eerste meeting hebben kunnen doen! Dus we zullen hier in oktober over door praten. Ook zijn we benieuwd naar eventuele thema's of vragen vanuit de groep.

Deze bijeenkomst is voor alle pagans en heidenen met een handicap en/of chronische ziekte. Zichtbaar of onzichtbaar. Fysiek, psychisch of anderszins. Het is aan jezelf om te bepalen of je jezelf als "doelgroep" beschouwt, of niet. Iedereen die zich aangesproken voelt, is welkom!

Er kunnen maximaal 15 deelnemers meedoen, zodat de groep niet te groot wordt.

Meer info & aanmelden via Soleil: soleil::at::paganfederation.org. Na aanmelding ontvang je info over de online plek van de bijeenkomst.
See also: https://www.paganfedera ... 27_okt_2019/

ENGLISH:
Online meeting for Dutch pagans with a disability

On Sunday 27 October, Soleil and Jochem organise an second online meeting for pagans with a disability and/or chronic illness. This meeting will be held from 15:00 to 16:30.

The first meeting we talked about what we need be able to participate as a matter of fact in our pagan communities. We also looked at how we as participants would like to shape this network. That was interesting. There is much more to say about both subjects than we were able to do at the first meeting! So we'll talk more about this in October. We also are curious about any themes or questions from the group.

This meeting is open to all pagans with a disability and/or chronic illness. Visible or invisible. Physically, psychologically, or otherwise. It is up to you to decide whether you consider yourself "target group", or not. Everyone who feels addressed, is welcome!

A maximum of 15 participants is able to join this meeting, in order to avoid too large a group.

More info & registration via Soleil: soleil::at::paganfederation.org. After registration you will receive information about the online location of the meeting.
 
  Topic: Online meeting over handicap klein, maar fijn!
Jochem
Post number 25865Forum: Dutch/Frisian language forum   Posted: Today at 8:06   Subject: Online meeting over handicap klein, maar fijn!
Zondag 15 september was de eerste online bijeenkomst met pagans en heidenen met een beperking. We waren met een klein groepje, maar het was al snel duidelijk dat alle deelnemers gewend zijn om aan te pakken. Daardoor hadden we een heel goed en krachtdadig gesprek. De volgende online bijeenkomst is op 27 oktober om 15.00 uur.

Na een voorstelrondje hebben we gesproken over wat wij nodig hebben om vanzelfsprekend deelnemer te kunnen zijn binnen onze pagan en heidense gemeenschappen.

Toegankelijke evenementen
Eén van de eerste opmerkingen was dat het volgens (Europese) wet- en regelgeving verplicht is om evenementen voor iedereen toegankelijk te maken. Dat is natuurlijk waar, ook al zijn (nog) niet alle organisatoren hiervan op de hoogte.

Los van wetten is het onze ervaring dat toegankelijkheid vaak beperkt wordt opgevat. Men denkt vooral aan rolstoelgebruikers, en vergeet de toegankelijkheid voor alle andere soorten beperkingen.

Stilstaan bij toegankelijkheid
Dat bracht ons op de stelling dat toegankelijkheid over bewustzijn gaat. Het gaat over het besef bij organisatoren dat in “de achterban” ook mensen met een beperking zijn. En dat deze mensen vaak iets extra’s nodig hebben om mee te kunnen doen.

Hier kunnen wij zelf een steentje aan bijdragen! Wij zouden meer bewustzijn binnen de pagan en heidense gemeenschappen kunnen aanwakkeren. We zouden bijvoorbeeld een bewustwordingscampagne via sociale media kunnen starten.
Of we zouden het goede voorbeeld kunnen geven door zelf een toegankelijk evenement te organiseren. Bij de organisatie van de PFI-NL Spring Gathering waren dit jaar meerdere mensen met een beperking betrokken. De toegankelijkheid was dit jaar dan ook veel beter dan in voorgaande jaren.
Nog een andere optie is dat we structureel bestaande evenementen gaan bezoeken en onszelf zichtbaar maken als onderdeel van de pagan/heidense gemeenschap.

Discussies PFI-forum
Op het Nederlandse deel van het PFI-forum voeren Soleil en Jochem sinds juli een discussie met een serie thema’s rondom toegankelijkheid. Deze discussies worden goed gelezen, dus men heeft interesse voor de onderwerpen.
Maar tot nu toe reageren mensen nog niet. We weten niet waarom dat is, ook al hebben we wel onze vermoedens. Durft men niet uit de kast te komen als pagan/heiden met een beperking? Of ervaart men schroom om ervaringen te delen, omdat men bang is voor oordelen?

Rolmodellen
We vinden het ook belangrijk om rolmodellen te laten zien, zowel voor pagans/heidenen met een beperking zelf (zij hebben ook voorbeelden nodig) als voor de hele gemeenschap (om onze diversiteit zichtbaar te maken). Er zijn genoeg bekende mensen, die zowel een beperking als een band met het paganisme/heidendom hebben.

Filmtip
Tot slot een filmtip: Crazywise is een film over mensen met psychische of psychiatrische beperkingen. Mensen die in het westen als “gek” worden bestempeld en medicatie krijgen, en in het oosten als “wijs” worden gezien en sjamaan of healer worden. Meer info op https://crazywisefilm.com.

Volgende bijeenkomst
Zondag 27 oktober 2019, van 15.00 tot 16.30 uur. Meedoen? Opgeven kan weer bij Soleil: soleil::at::paganfederation.org.
 
  Topic: Online meeting voor pagans/heidenen met een beperking
Jochem
Post number 25866Forum: Dutch/Frisian language forum   Posted: Today at 8:08   Subject: Online meeting was klein, maar fijn!
We waren met een klein groepje, maar het was al snel duidelijk dat alle deelnemers gewend zijn om aan te pakken. Daardoor hadden we een heel goed en krachtdadig gesprek. De volgende online bijeenkomst is op 27 oktober om 15.00 uur.

Lees hier een verslag van de online bijeenkomst: https://forum.paganfederation.org/viewtopic.php?t=6915.
 
  Topic: Online meeting voor pagans/heidenen met een beperking
Morgana
View user's profile
Post number 25867Forum: Dutch/Frisian language forum   Posted: Today at 9:09   Subject: Online meeting voor pagans/heidenen met een beperking
Hartelijk dank Jochem voor je verslag [Very happy]

We zullen ook verslag doen in PAGAN WORLD.

Vergeet niet een event te maken in het forum calendar en laten we het op tijd promoten.
Het is zo'n goede initiatief. [Love]
 
  Topic: Online meeting voor pagans/heidenen met een beperking
Jochem
Post number 25869Forum: Dutch/Frisian language forum   Posted: Today at 9:29   Subject: @Morgana
Leuk dat je een verslag in Pagan World opneemt! Ik heb je ook een Engelse vertaling van het verslag gemaild, zodat het voor iedereen te lezen is.

Dank dat je ons herinnert aan het maken van een event. Dat heb ik meteen gefikst! [Smile]
 
  Topic: [netwerk beperking] #4 Je bent welkom!
Soleil
View user's profile
Post number 25864Forum: Dutch/Frisian language forum   Posted: Yesterday at 16:15   Subject: Re: Maar wij zien nooit mensen met een beperking...
Jochem wrote:
 "Er komen bij ons geen mensen met een beperking" is een opmerking die ik met zekere regelmaat hoor als het gesprek op toegankelijkheid komt. Dat wordt dan vaak als reden gegeven, waarom er geen rekening wordt gehouden met toegankelijkheid. "Dus al die aanpassingen zijn hier niet nodig."

Ik begrijp wat men hiermee bedoelt, maar het is een omgekeerde redenering. Als er niets geregeld is voor mensen met een beperking, dan kunnen ze niet komen en/of niet meedoen, en dus zijn ze er ook niet. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte aan is!

Als we vandaag met zijn allen zouden besluiten om het om te draaien - dus als we vanaf nu bij alle bijeenkomsten en evenementen standaard rekening houden met deelnemers met een beperking - dan weet ik zeker dat er "opeens" veel meer pagans en heidenen met een beperking naar onze activiteiten komen!

Voor mij is dit een belangrijke manier om mensen zich welkom te laten voelen: door vanzelfsprekend rekening te houden.

Ik heb je post gequote, Jochem. Je raakt namelijk een gevoelige snaar. Vaak word ik op evenementen aangesproken door de organisatoren. Ze wijzen op de hellingbaan en zeggen trots: "Dat hebben we voor jou gedaan." Ik wil niet zo speciaal zijn, maar gewoon deelnemer. Net als alle anderen mijn eigen plekje zoeken en niet dankbaar hoeven zijn dat het mij persoonlijk gegund is om erbij te mogen zijn. Ik weet dat dit wat overdreven klinkt. Nee, ik weet dat helemaal niet, maar zo word ik aangekeken als ik dit tegen de mensen zeg die 'al die moeite hebben gedaan' om het evenement toegankelijk te maken. Het gekke is dat ik vaak in de organisatie zit of een andere 'staf-achtige' taak heb in het gebeuren. Dan denk ik: "Ach, als die hellingbaan er niet was, zou het programma ook niet beginnen, dus eigenlijk is die aanpassing er voor jullie en niet voor mij."
 
 
Page 1 of 1
All times are GMT + 1 hour
Overviews
  New posts :: Recent posts :: 24 hour digest :: Search

 

Admin

phpBB 2.0.23 © 2001-2008 phpBB group