Pagan Federation International Pagan Federation International Forum Index Wiccan Rede Magazine

Regenboogcircel Ceremonie rond het heilige vredesvuur

New topic   Reply to topic Pagan Federation International Forum Index => Events
 
Previous :: Next  
Author Message
Morgana Post number 26008 Posted: 15th February 2020     Subject: Regenboogcircel Ceremonie rond het heilige vredesvuur
View user's profile
Uitnodiging
21 maart 2020
Regenboogcircel Ceremonie rond het heilige vredesvuur (sacred fire)

Locatie/Location: aan de voet van het Vredespaleis, Carnegieplein, Den Haag/The Hague
Tijdstip: zaterdag 21 maart 2020 van 11.30 uur tot 15.00 uur
(English below)
Van harte nodigen wij jullie uit om 21 maart van 12 tot 15 uur samen te komen rond het Heilig Vuur voor Vrede dat dan zal branden aan de voet van het Vredespaleis, wanneer het noordelijk halfrond diens kortste, en het zuidelijk halfrond de langste dag van het jaar beleven.

Levend Vuur dat de brug slaat tussen Licht en Duisternis, destructie en wedergeboorte, eind en nieuw begin: dat Licht en Warmte brengt in een tijd die zo duister schijnt. In verbinding met alles en allen.

Om het Vuur komen we samen, waarvandaan we ook komen. We brengen ons openend hart, onze intentie, ons gebed, onze drum, onze dans, onze woorden, onze zang en onze stilte, in een regenboogcircel, schouder aan schouder, op deze plek, dit moment, als de broeders en zusters die wij zijn.

Voor de Aarde, voor Licht en Vrede, voor de kinderen van de wereld, stap voor stap op weg naar een wereld waar Liefde, Harmonie, Rechtvaardigheid, Waarheid en Vrede weer dagelijkse realiteit zullen zijn.

Op weg naar een wereld waar oorlog nog slechts in de geschiedenisboeken voorkomt.
Soms is het moeilijk geloven, maar we geven niet op om onszelf uit de versnipperende waan van de dag te tillen en ons te richten op de broederschap der mensen, die als een phoenix uit de as oprijst, en waar de witte mens diens plek in de grote broederschap van alle inheemse volken op aarde weer leert in te nemen.
Weet je uitgenodigd, weet je welkom, weet ons SAMEN!

Wanneer je deel uit maakt van een traditie of volk of stroming, en daar graag iets van in wilt brengen tijdens de ceremonie, weet je dan uitgenodigd.
We vragen je enkel om vooraf contact te maken met de ceremonieleider via silenceforpeace::at::de-grenswaker.nl of ter plekke, zodat dat geďntroduceerd kan worden binnen de ceremonie.

We cordially invite you to come together on 21 maart from 10.30 noon to 4 p.m. around the Holy Fire for Peace, which will burn at the foot of the Peace Palace.

Living Fire that bridges the gap between Light and Darkness, destruction and rebirth, end and new beginning; that brings Light and Warmth in a time that shines so dark. In connection with everything and all.

Around the Fire we come together, from whereever we may come. We bring our opening heart, our intention, our prayer, our drum, our dance, our words, our song and our silence, into a rainbow circle, shoulder to shoulder, in this place, this moment, as the brothers and sisters that we are.

For the Earth, for Light and Peace, for the children of the earth, step by step towards a world where Love, Harmony, Justice, Truth and Peace will be daily reality again.

On the way to a world where war can be found in the history books.
Sometimes it is difficult to believe, but we do not give up on lifting ourselves out of the fragmented delusion of the day and focusing on the brotherhood of men, which rises from the ashes like a phoenix, and where the white man learns to take his place again in the great brotherhood of all indigenous peoples on earth.
Know you are invited, d welcome, we can only do this together!

If you are part of a tradition or People or movement, and would like to contribute something of that during the ceremony, you are invited to do so.
We only ask you to make contact with the ceremonial leader beforehand via silenceforpeace::at::de-grenswaker.nl or on the spot, so that this can be introduced within the ceremony.

MAY PEACE PREVAIL ON EARTH

Marco en Irene Hadjidakis, Silence for Peace: www.de-grenswaker/silenceforpeace
seMUel Sahureka, Saka Mese Nusa AlifURU: http://www.nusaalifuru.org
Joke Steenvoorden, de Grootmoedercircel van de Lage Landen
Ron Lazaroms, Vuurman,
Karin Lindeman - Boere; Stichting Four Worlds Europe: https://www.facebook.com/FourWorldsEurope/
Asha Andrasdottir Lakebrink: Rainbowpeacedance: https://www.rainbowpeacedance.nl/

Bij het vuur
•Tijdens de gehele ceremonie zijn het vuur, maar ook de ruimte rond het vuur en de ruimte waar deelnemers zich bevinden heilige grond. We vragen u dan ook hierbij behorende respect in acht te nemen.
Wanneer u een gesprek met uw buurvrouw of buurman aangaat, verzoeken wij u vriendelijk om u een beetje af te zonderen of een blokje om te gaan. Waarom? Wij willen dat de aandacht rond het vuur geconcentreerd blijft.

•De vuurman is verantwoordelijk voor het vuur. Het is niet toegestaan zelf hout op het vuur te gooien. Wanneer u hout voor het vuur bij u heeft, draag dit dan over aan de vuurmannen. De vuurschaal is niet groot, dus alleen stukjes goed droog, niet geverfd hout, niet langer dan 30 cm.

•Er staat Tabak om te offeren.
Wanneer u zelf wierook of iets dergelijks wilt offeren, doe dit dan in overleg met de vuurman

Om aan te denken!
•Wanneer u nu al weet een bepaald lied of ceremonie te willen presenteren, neem dan s.v.p. contact op met silenceforpeace::at::de-grenswaker.nl We kijken dan vast hoe het mooi ingepast kan worden. Ter plekke iets doorgeven kan echter ook. Onze bijeenkomst draagt geen politieke karakter, en is geen andere manifestatie dan ceremonie. Hiervoor vragen wij respect.

•Wanneer u een klein reis-stoeltje of kussentje heeft om op te zitten, is het goed dat mee te nemen, en denk aan bescherming in geval van regen.

•Denk er aan om eten mee te nemen voor de dag, Wij zorgen dat er voldoende drinkwater is op het plein.

•Wij zullen op de dag aangeven waar u van een toilet gebruik kunt maken

•Denk er aan uw drum mee te nemen als u wilt spelen

•We vinden het fijn als u witte of traditionele kleding draagt.

Concerning the fire
- During the entire ceremony, the fire, but also the space around the fire and the space where participants are located are sacred ground. We ask you to observe the respect that goes with it.
When you start a conversation with your neighbour, we kindly ask you to isolate yourself a little or to go for a walk. Why? We want the attention around the fire to remain concentrated.
- The firekeeper is responsible for the fire. It is not allowed to throw wood on the fire yourself. If you have wood with you for the fire, hand it over to the firemen. The fire bowl is not large, so only pieces of well-dry, unpainted wood, no longer than 30 cm.
- There is tobacco to sacrifice.
If you want to sacrifice incense or something like that yourself, do so in consultation with the fireeeper.
To think about!
- If you already know that you would like to present a particular song or ceremony, please contact silenceforpeace::at::de-grenswaker.nl We will then look into how it can be nicely fitted in. However, it is also possible to pass on something on the spot. Our ceremonie does not have political roots, and is no other manifestation than a ceremony. We ask respect for this.
- If you have a small travel chair or pillow to sit on, it is good to take it with you, and think of protection in case of rain.
- Remember to bring food for the day, We make sure there is enough drinking water on the square.
- We will indicate on the day where you can use a toilet
- Remember to bring your drum if you want to play
- We like it when you wear white or traditional clothing.

Stuur deze informatie alsjeblieft door naar mensen waarvan u denkt dat ze deel willen nemen

Please forward this information to people you think they would like to participate in.
Show:   
New topic    Reply to topic Pagan Federation International Forum Index => Events
Show YouTube films :: Event :: Begin 21-03-2020 at 10:30 :: End at 16:00

All times are GMT + 1 hour
Overviews
  New posts :: Recent posts :: 24 hour digest :: Search

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum

 

Admin

phpBB 2.0.23 © 2001-2008 phpBB group