Pagan Federation International Pagan Federation International Forum Index Wiccan Rede Magazine

PFI NL “SPRING GATHERING – Rooting to tradition”

New topic   Reply to topic Pagan Federation International Forum Index => Events
 
Previous :: Next  
Author Message
Morgana Post number 25417 Posted: 12th February 2019     Subject: PFI NL “SPRING GATHERING – Rooting to tradition”
View user's profile
18th PAGAN FEDERATION INT. NL “SPRING GATHERING – Rooting to tradition” The Netherlands
Saturday 25th May 2019This will be our 18th annual gathering and back in Lunteren, where the first conference was held in 2001! Back to the roots and rooting for tradition is the theme for this year. Where do we find our inspiration in the 21st century? Who are the ancestors who have shaped the Dutch magical and pagan/ heathen landscape? And how do we as a community interact today? Come to our Spring Gathering and meet, dance, sing and make merry!

DATE: Saturday May 25, 2019 (09:30 – 17:30)

LOCATION: Lunteren (the full address will be on the ticket) near to the National Park “de Hoge Veluwe “ (Right in the geographical centre of Holland.) There is ample parking space.

Doors open at 09:30.
Setting up stalls from 08:00.
From 10.00 till 17.30 Workshops, talks, stalls, drinks.
Lunch & drinks will be available, salads, various rolls, soup etc. at the Bar.
NB Food and drink. Have you a special diet? Please let Soleil know before May 11 / soleil::at::paganfederation.org. Then a suitable lunch can be prepared for you.
Market from 09:30 to 17:00
Wheelchair accessible

Opening ceremony: “Flame of Frith” with Frigga Asraaf. “The flame of firth is a fire that burns in many of us! A strong desire to fight for what we value: safety and solidarity, firth and friendship, peace and prosperity for all, the good and giving earth, flora and fauna and mankind alike.

Confirmed speakers:
Rich Eduard van Stichting Aliran, Arnhem,
Gardenstone, Researcher and writer about Germanics, Vikings and related topics,
George Mensink & Rachel Getrouw from YslashY
Morgana Sythove, PFI
Frigga Asraaf, Het Rad
Sorita d'Este, author
Soleil & Jochem Verdonk/ Community Circle
Abe de Verteller, author

Price of tickets: € 15 for PFI members € 18 for non-members
Stall, per table € 20 (excl. tickets)

Tickets and tables should be paid in advance to the following bank account number:
IBAN NL59 ABNA 060.60.20.578
BIC: ABNANL2A
PFI, den Haag
Please mention: PFI Spring Gathering... and your name

After you have paid, please send us an email with your full name and address and we will send you the ticket(s) by email

Also, look regularly at our website for the programme
http://nl.paganfederation.org/
and on the PFI Forum:

Facebook group: https://www.facebook.com/groups/PFILageLanden/
look under Event: PFI Spring Gathering: https://www.facebook.com/events/1023539171171714/

Contact for information and tickets: morgana::at::paganfederation.org

Blessed Be,
Morgana & Lady Bara
February 2019

Last edited by Morgana on 25th April 2019; edited 3 times in total
Morgana Post number 25418 Posted: 12th February 2019     Subject: PFI NL "SPRING GATHERING - geworteld in traditie"
View user's profile
18e PAGAN FEDERATION INT. NL "SPRING GATHERING - geworteld in traditie.", Nederland
Zaterdag 25 mei 2019
Dit wordt onze 18e jaarlijkse bijeenkomst en terug in Lunteren, waar de eerste conferentie plaatsvond in 2001! Terug naar de wortels en geworteld in traditie is het thema voor dit jaar. Waar vinden we onze inspiratie in de 21ste eeuw? Wie zijn de voorouders die het Nederlandse magische en paganistische/ heidense landschap vorm hebben gegeven? En hoe kunnen we als gemeenschap vandaag daarmee omgaan? Kom naar onze voorjaarsbijeenkomst en ontmoet, dans, zing en wees vrolijk!

DATUM: Zaterdag 25 mei, 2019 (09:30 - 17:30)
LOCATIE: Lunteren (het volledige adres staat op het ticket) in de buurt van Nationaal Park "de Hoge Veluwe" (Midden in het geografische centrum van Nederland.) Er is voldoende parkeergelegenheid.
Deuren openen om 09:00 uur.
Kraampjes opzetten vanaf 08:00.
Van 10.00 tot 17.30 Workshops, lezingen, markt,
Lunch en drankjes zijn beschikbaar, salades, verschillende broodjes, soep etc. in de bar.
NB Eten en drinken. Heeft u een dieet? Geef dit dan uiterlijk 11 mei door aan Soleil / soleil::at::paganfederation.org. Dan staat er een geschikte lunch voor je klaar.

Markt van 09:30 tot 17:00 uur
Rolstoel toegankelijk

Openingsceremonie: "Flame of Frith" met Frigga Asraaf. "De vlam van vrede is een vuur dat in velen van ons brandt! Een sterk verlangen om te vechten voor wat we belangrijk vinden: veiligheid en solidariteit, Frith en vriendschap, vrede en welvaart voor iedereen, het goede en rijkdom van de aarde, flora en fauna en de mensheid. ”

Bevestigde sprekers:
Rich Eduard van Stichting Aliran, Arnhem,

Gardenstone, onderzoeker en schrijver over Germaanse traditie, Vikings en aanverwante onderwerpen,
George Mensink & Rachel Getrouw from YslashY
Morgana Sythove, PFI
Frigga Asraaf, Het Rad
Sorita d'Este, auteur
Soleil & Jochem Verdonk/ Community Circle
Abe de Verteller

Prijs van tickets: € 15 voor PFI-leden € 18 voor niet-leden
Kraam, per tafel € 20 (excl. Tickets)

Tickets en tafels moeten vooraf worden betaald op het volgende bankrekeningnummer:
IBAN NL59 ABNA 060.60.20.578
BIC: ABNANL2A
PFI, Den Haag
Gelieve te vermelden: PFI Spring Gathering... en uw naam

Nadat je hebt betaald, stuur ons dan een e-mail met je volledige naam en we sturen je de ticket (s) per e-mail
Kijk ook regelmatig op onze website voor het programma
http://nl.paganfederation.org/
en op het PFI-forum: PFI NL “SPRING GATHERING – Rooting to tradition”
Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/PFILageLanden/
FB-event: https://www.facebook.com/events/1023539171171714/

Contact voor informatie en kaartjes: morgana::at::paganfederation.org

Wees gezegend,
Morgana en Lady Bara
Februari 2019

Last edited by Morgana on 25th April 2019; edited 3 times in total
Morgana Post number 25459 Posted: 27th February 2019     Subject: George Mensink en Rachel Getrouw van YslashY
View user's profile
Ik ben nu bezig om de workshops en presentatoren te organiseren [Smile]
Jullie krijgen een voorproefje alvast...

Presenting:


... George Mensink en Rachel Getrouw van YslashY : "YslashY is een samenwerking tussen Yogadocent Rachel Getrouw en Geluidskunstenaar George Mensink.
Beiden delen een voorliefde voor klank, voor meditatie, voor mystiek, voor trance, voor yoga, voor het paganisme, voor sjamanisme, voor boeddhisme, voor hindoestaanse kunst, voor leven tot de max en voor avontuur.

Een Sjamanistische TranceReis is een oude en traditionele wijze om af te dalen in je eigen onderbewuste. Het is een reis op een snel monotoon ritme op een drum.
Een reis die begint met een inleiding, een korte meditatie om je op weg te helpen. In deze inleiding word je in de juiste sfeer gebracht, in de juiste gesteldheid, daarna is het aan jezelf om te ontdekken wat er tijdens je reis gebeurt.
De TranceReis die YslashY op deze Gathering gaat geven, zal water als thema dragen en een verrassend doel hebben. Een unieke ervaring.

YslashY
www.facebook.com/YslashY
YslashYsoundmagicians::at::gmail.com

Last edited by Morgana on 21st May 2019; edited 1 time in total
Morgana Post number 25460 Posted: 28th February 2019     Subject: Frigga Asraaf
View user's profile
Presenting:
Frigga Asraaf

Frigga Asraaf (1960) kan bogen op jarenlange ervaring op het gebied van Germaans heidendom, runen en seidh (hekserij/sjamanisme binnen het Germaanse veld). Deze veelzijdige vrouw is initiatiefneemster van de Vlam voor Vrede. Daarnaast is zij rituelenbegeleidster, toonkunstenares en schrijfster van het boek ‘Asatru, een naslagwerk’, www.h2o-boeken.nl

Openings- en sluitingsritueel

Een treffen van PFI Nederland is een mogelijkheid om samen te zijn met (een deel van) de heidens/paganistische gemeenschap. Vanuit die gedachte, gemeenschap, geven we vorm aan het openings- en sluitingsritueel van de PFI-lente bijeenkomst 2019.
De dag begint met de Vlam voor Vrede, een ritueel om onze betrokkenheid bij en zorg voor de aarde en de maatschappij waarin we leven tot uitdrukking te brengen.

Aan het eind van een bijeenkomst vol boeiende lezingen, leerzame workshops en onderhoudende gesprekken komen ze we weer samen in een kring. Dit keer om onze heidens/paganistische gemeenschap te vieren.

Godinnen van de Lage Landen
Archeologische vondsten hebben inheemse godheden voor ons aan de vergetelheid ontrukt. Echte een stuk steen met een naam erin gebeiteld is dikwijls het weinige dat over hen bekend is. Het voorwerp waar naam op is afgebeeld, de plek waar het gevonden is en de etymologie kunnen ons op het spoor zetten wie ze waren. Naast wetenschap zijn er andere manieren om (nader) met goden kennis te maken. Middels representeren laten we hen tijdens deze workshop zelf aan het woord.

Meer over de Vlam voor Vrede - Flame of Frith - Flamme des Friendens:
www.hetrad.nl
https://www.facebook.com/groups/426389684184593
https://wiccanrede.org/ ... een-verhaal/
Morgana Post number 25463 Posted: 1st March 2019     Subject: Sorita d'Este - confirmed speaker
View user's profile
Latest news: Sorita d'Este has confirmed that she will be attending the PFI Spring Gathering! YAY [Very happy] [Very happy] [Very happy]

The next question is WHAT would you like her to talk about?
Remember the theme of the day is 'Tradition'.
This is Sorita's publishing company: http://avaloniabooks.co.uk/ which will remind you of her personal interests...
and the books she has (co) authored [Smile]


(Sorita at Lagina, Turkey, the oldest sanctuary in the world dedicated to Hekate
Jochem Post number 25528 Posted: 4th April 2019     Subject:
View user's profile
[English below]

Workhop “Beperkingen ont_perken: vanzelfsprekend inclusief”
Over toegankelijkheid & de pagan community

De pagan community is nog niet altijd toegankelijk voor pagans met een beperking. Daarmee doet onze community zichzelf tekort, want mensen met een beperking kunnen de pagan community veel bieden! Deze workshop gaat over de vele godheden met een handicap, over wat pagans met een beperking onze community kunnen leren, en over praktische tips voor een beter toegankelijke community. Een workshop die je nét even anders laat kijken!

Soleil zet zich internationaal al ruim 20 jaar in voor het verbeteren van toegankelijkheid, waarbij ze vooral aandacht heeft voor sociale en spirituele toegankelijkheid. Soleil koos bewust voor het paganisme en is nu in de leer in de (Anderson) Feri traditie. Ze is geboren met een (zichtbare) handicap. In haar betaalde leven werkt ze als vrijwilligerscoördinator bij een grote organisatie.

Jochem is een queer & disability activist, die zijn ervaringen in de LHBTI- en de gehandicaptenwereld met elkaar combineert. Hij vindt het belangrijk dat iedereen die dat wil, ook mee kán doen. Jochem is een pagan die geen specifiek pad volgt. Sinds enkele jaren heeft hij zelf een (niet-zichtbare) beperking, waardoor hij zijn coachingspraktijk heeft moeten sluiten.

Workhop “Dis_spelling disability: inclusiveness as a matter of fact”
About accessibility & the pagan community

The pagan community isn’t always accessible for pagans with a disability yet. This means our community is failing itself, because people with disabilities could offer the pagan community a lot! This workshop is about the many deities with a disability, about what pagans with disabilities can teach our community, and about practical tips for a more accessible community. A workshop that will slightly shift your gaze!

For over 20 years Soleil has been working internationally to improve accessibility, with a strong focus on social and spiritual accessibility. Soleil consciously chose paganism and now is in the teachings of the (Anderson) Feri tradition. She was born with a (visible) handicap. In her paid life she works as a volunteer coordinator at a large organisation.

Jochem is a queer & disability activist, who combines his experiences in the LGBTI and disability worlds. He thinks it is important that everyone who wants to, also is able to participate. Jochem is a pagan that doesn’t follow a specific path. For some years now, he has a (non-visible) disability, which means that he had to close his coaching practice.
Soleil Post number 25597 Posted: 25th April 2019     Subject: Informatie over de toegankelijkheid van dit evenement
View user's profile
(information in English below the information in Dutch)

Informatie over de toegankelijkheid van dit evenement


Rolstoeltoegankelijkheid. Er is een bordes met een geleidelijke lange oprit. De gehandicaptenparkeerplaats is ongeveer 50 meter van de ingang, Meer plekken kun je vinden op de grote parkeerplaats achter het gebouw op ongeveer 150 meter. Het pad naar de ingang is licht stijgend. Het toegankelijk toilet is niet groot, maar voldoende voor de meeste mensen.

Eten en drinken. Heeft u een dieet? Geef dit dan uiterlijk 11 mei door aan Soleil. Dan staat er een geschikte lunch voor je klaar.

Auditieve toegankelijkheid. In de grote zaal is geluidsversterking met losse microfoons en een ringleiding.

Pauze en rust. Er is het grootste deel van de tijd een aparte ruimte beschikbaar om rust te nemen. Hier zijn stoelen en zitzakken aanwezig. De ruimte grenst aan de grote zaal en is daarom niet heel stil.

Als de informatie die je zoekt hier niet bij staat, stuur dan een mail naar Soleil, soleil::at::paganfederation.org . We geven je zo snel mogelijk een eerlijk antwoord.

Binnen kun je geen zelf meegebracht eten of drinken nuttigen. Lunch en drankjes, salades, verschillende broodjes, soep etc. zijn beschikbaar in de bar. De kosten voor de lunch zullen ongeveer €7,50 zijn. (Broodje kroket, kopje soep en een drankje.)

Information on accessibility

Physical accessibility. There is a landing with a gradual long driveway. The accessible parking space is approximately 50 meters from the entrance. More places can be found on the large parking lot behind the building at about 150 meters. The path to the entrance is rising slightly. The accessible toilet is not large, but sufficient for most people.

Food and drink. Do you have a diet? Please report this to Soleil no later than 11th May. A suitable lunch will be ready for you.

Auditory accessibility.
In the main hall there is sound reinforcement with separate microphones and a ring line.

Pause and rest. There is a space available most of the time to take a rest. Chairs and bean bags are available. The space is adjacent to the main room and is therefore not completely quiet.

If the information you are looking for is not listed here, send an email to Soleil, soleil::at::paganfederation.org . We will give you an honest answer as soon as possible.

Inside the building you cannot eat or drink food you brought with you yourself. Lunch and drinks, various sandwiches and soup etc. are available in the bar. The costs for lunch will be approximately € 7,50. (Croquette sandwich, cup of soup and a drink.)
Frigga Asraaf Post number 25601 Posted: 26th April 2019     Subject:
View user's profile
Goed te lezen dat er voor een PFI bijeenkomst ook over toegankelijkheid wordt nagedacht. Hopelijk is het gebouw net zo toegangkelijk voor een scootmobiel als een rolstoel en is er binnen plek om een scoot te ‘parkeren’.

Good te see accessibility is thought of for a PFI gathering. Hopefully the building is just as accessible for a mobility scoot as for a wheel chair and there is indoors place to ‘park’ my mobility scoot.

#frith #vlamvoorvrede #flameoffrith #flammedesfriendens
Soleil Post number 25605 Posted: 27th April 2019     Subject:
View user's profile
Hallo Frigga,

Ik denk dat er voldoende ruimte is al zal het niet heel veel zijn vanwege de vele stands die we verwachten. Bij de kapstokken is ruimte om te parkeren. De kapstokken zijn in de gang links naast de receptie. Binnenkomen is geen probleem. Je moet wel een paar bochten maken om het bordes op te komen, maar de helling is prettig. Mocht je ervoor kiezen of mocht het niet anders kunnen, dan is het ook mogelijk om alle zalen en ruimtes met je scoot te bereiken.

I think there is enough space, although it won't be very much because of the many stands that we expect. There is space to park near the coat racks. The coat racks are in the corridor to the left of the reception. Entering is no problem. You have to make a few turns to climb the landing, but the slope is nice. If you choose so or if it can't be otherwise, it is also possible to reach all halls and spaces with your scoot.
Morgana Post number 25628 Posted: 9th May 2019     Subject: Abe de Verteller
View user's profile
Presenting:

Abe de Verteller
Abe van der Veen is professioneel verhalenverteller en auteur van vier non-fictie boeken. De titels zijn: De symboliek van bomen, De verhalen van Amersfoort, De wijsheid van bomen en kruiden en als laatste boek Witte wieven, weerwolven en waternekkers over Nederlandse sagen. Hij geeft hiernaast ook lezingen over diverse esoterische onderwerpen. Op zijn website www.abedeverteller.nl staan meer dan honderd artikelen over jaarfeesten, historische hekserij en heidense symbolen.

Lezing over historische hekserij. Wie zijn de ware heksen die doorschemeren uit de troebele bronnen uit de tijd van de heksenvervolgingen en eerder? Abe van der Veen deed onderzoek naar de historische bronnen van hekserij en verzamelde vele getuigenissen uit de zevende tot en met zeventiende eeuw die met elkaar genoeg bewijs vormen om het voortbestaan van een godinnencultus in Europa te poneren. Ook wordt het hierdoor duidelijk dat men extatische rituelen praktiseerde door middel van vliegzalf en andere trance-methoden.

https://www.facebook.com/abe.vanderveen

Frigga Asraaf Post number 25637 Posted: 13th May 2019     Subject:
View user's profile
Gemeenschapsaltaar: Alle deelnemers zijn welkom een beeldje, een sieraad, een heilig voorwerp en wat dies meer zij op ons gemeenschapsaltaar te plaatsen. Het altaar staat na het openingsritueel op een rustige plek voor wie een moment van bezinning wil.
Er staat een schaal voor persoonlijke offers op het altaar en tijdens het sluitingsritueel is er ook ruimte om een persoonlijk offer te brengen.

Community altar: all participants are welcome to place a sculpture, a piece of jewellery, a sacred object and so on our community altar. After the openings ritual our altar will be in a quiet spot for those who want a moment of reflection.
There will be a bowl on it for personal offerings and during the closing ritual there is also room to make a personal offering.

#frith #vlamvoorvrede #flameoffrith #flammedesfriendens
Morgana Post number 25650 Posted: 21st May 2019     Subject: Program and information about the speakers Spring Gathering
View user's profile
(This is for quick information - photos of the speakers are in earlier posts [Very happy])

Programma

09:30 Inloop en registratie/ registration
RABOZAAL
10:00 – 10:25 Openingsceremonie: Flame of Frith- Frigga Asraaf

10:30 – 11:25 Rich Eduard – Stg Aliran: ‘Indonesisch Animisme’

11:30 – 12:30 Gunivortus Goos - Lezing: De heidense Franken

11:30 – 12:30 PODIUMZAAL Frigga Asraaf- workshop ‘Godinnen van de Lage Landen’

12:30 – 13:10 LUNCH – keuken open 12:00 tot 14:00

RABOZAAL
13:15 – 13:45 Soleil & Jochem
Community circle - Workshop “Beperkingen ont_perken: vanzelfsprekend inclusief”
deel 1

13:50PAUZE
14:10 – 14:55 Soleil & Jochem
Community circle - deel 2

14:10 – 14:55 PODIUMZAAL: YslashY- ‘Sjamanistische TranceReis – Water‘

RABOZAAL
15:00 – 15:55 Sorita: ‘The Witches’ Gods’

PODIUMZAAL
16:00 -16:35 Abe de Verteller: ‘Historische hekserij’

RABOZAAL
17:00 – 17:20 Sluitingsceremonie – Frigga Asraaf
17:30 -18:00 OPRUIMEN/ Einde

Markt/stands met

PFI – en informatie van andere organisaties Bij de bar/bieb/infohoek
Auteurs: Sorita, Abe & Frigga – book signing Bij de bar/bieb/infohoek
"Pure Will Encampment - O. T. O."Plaza - boven
Holger - stenen Plaza - boven
YslashY/ George & Rachel - informatie Plaza - onder
Alexander: beelden, boeken e.d. Plaza - onder
Wijze Kater - boeken RABOZAAL
Stg. Aliran - Indonesische artefacten RABOZAAL
Gardenstone - boeken RABOZAAL
Gemeenschapsaltaar/ Community altar PODIUMZAAL

NB Foto’s nemen mag, maar geen foto’s publiceren zonder toestemming van de mensen die erop staan. Tijdens de rituelen mag NIET gefotografeerd of gefilmd worden.
Taking photos is alright but please don’t publish anything without prior consent from those in the photo. During rituals NO PHOTOS or videos.


Voor de gemeenschapsaltaar neem iets mee als offering – of laat iets voor jezelf opladen. Niet vergeten om het na afloop weer mee te nemen.
You are welcome to bring something for the community altar, like a small offering or an object you want to charge. Don't forget to take your personal belongings with you afterwards. 😊


ALGEMENE INFORMATIE
Informatie over de toegankelijkheid van dit evenement

Rolstoeltoegankelijkheid. Er is een bordes met een geleidelijke lange oprit. De gehandicaptenparkeerplaats is ongeveer 50 meter van de ingang, Meer plekken kun je vinden op de grote parkeerplaats achter het gebouw op ongeveer 150 meter. Het pad naar de ingang is licht stijgend. Het toegankelijk toilet is niet groot, maar voldoende voor de meeste mensen.

Eten en drinken. Heeft u een dieet? Geef dit dan door aan Soleil. Dan staat er een geschikte lunch voor je klaar. Vegan- en vegetarische gerechten zullen aanwezig zijn Binnen kun je geen zelf meegebracht eten of drinken nuttigen. Lunch en drankjes, salades, verschillende broodjes, soep etc. zijn beschikbaar in de bar. De kosten voor de lunch zullen ongeveer €7,50 zijn. (Bijvoorbeeld een broodje kroket, kopje soep en een drankje.)

Auditieve toegankelijkheid. In de grote zaal is geluidsversterking met losse microfoons en een ringleiding.

Pauze en rust. Er is het grootste deel van de tijd een aparte ruimte beschikbaar om rust te nemen. Hier zijn stoelen en zitzakken aanwezig. De ruimte grenst aan de grote zaal en is daarom niet heel stil. Gebruik van wierook en het branden van kaarsen is helaas NIET toegestaan.
Als de informatie die je zoekt hier niet bij staat, stuur dan een mail naar Soleil, soleil::at::paganfederation.org

GENERAL INFORMATION:
Information on accessibility

Physical accessibility. There is a landing with a gradual long driveway. The accessible parking space is approximately 50 meters from the entrance. More places can be found on the large parking lot behind the building at about 150 meters. The path to the entrance is rising slightly. The accessible toilet is not large, but sufficient for most people.

Auditory accessibility. In the main hall there is sound reinforcement with separate microphones and a ring line.

Food and drink. Do you have a diet? Please mention this to Soleil. A suitable lunch will be ready for you. Vegan- and vegetarian dishes will be available. Inside the building you cannot eat or drink food you brought with you yourself. Lunch and drinks, various sandwiches and soup etc. are available in the bar. The costs for lunch will be approximately € 7,50. (Croquette, sandwich, cup of soup and a drink.)

Pause and rest. There is a space available most of the time to take a rest. Chairs and bean bags are available. The space is adjacent to the main room and is therefore not completely quiet. The use of incense and burning of candles is prohibited – please used LED-candles.

If the information you are looking for is not here please send an email to Soleil, soleil::at::paganfederation.org

Presentatoren workshops, lezingen
Abe de Verteller

Abe van der Veen is professioneel verhalenverteller en auteur van vier non-fictie boeken. De titels zijn: De symboliek van bomen, De verhalen van Amersfoort, De wijsheid van bomen en kruiden en als laatste boek Witte wieven, weerwolven en waternekkers over Nederlandse sagen. Hij geeft hiernaast ook lezingen over diverse esoterische onderwerpen. Op zijn website www.abedeverteller.nl staan meer dan honderd artikelen over jaarfeesten, historische hekserij en heidense symbolen.

Lezing over historische hekserij. Wie zijn de ware heksen die doorschemeren uit de troebele bronnen uit de tijd van de heksenvervolgingen en eerder? Abe van der Veen deed onderzoek naar de historische bronnen van hekserij en verzamelde vele getuigenissen uit de zevende tot en met zeventiende eeuw die met elkaar genoeg bewijs vormen om het voortbestaan van een godinnencultus in Europa te poneren. Ook wordt het hierdoor duidelijk dat men extatische rituelen praktiseerde door middel van vliegzalf en andere trance-methoden.
https://www.facebook.com/abe.vanderveen

Frigga Asraaf

Frigga Asraaf (1960) kan bogen op jarenlange ervaring op het gebied van Germaans heidendom, runen en seidh (hekserij/sjamanisme binnen het Germaanse veld). Deze veelzijdige vrouw is initiatiefneemster van de Vlam voor Vrede. Daarnaast is zij rituelenbegeleidster, toonkunstenares en schrijfster van het boek ‘Asatru, een naslagwerk’, www.h2o-boeken.nl
Openings- en sluitingsritueel: Een treffen van PFI Nederland is een mogelijkheid om samen te zijn met (een deel van) de heidens/paganistische gemeenschap. Vanuit die gedachte, gemeenschap, geven we vorm aan het openings- en sluitingsritueel van de PFI-lente bijeenkomst 2019.
De dag begint met de Vlam voor Vrede/ Flame of Frith, een ritueel om onze betrokkenheid bij en zorg voor de aarde en de maatschappij waarin we leven tot uitdrukking te brengen.
Aan het eind van een bijeenkomst vol boeiende lezingen, leerzame workshops en onderhoudende gesprekken komen ze we weer samen in een kring. Dit keer om onze heidens/paganistische gemeenschap te vieren.

Teksten liederen openings- en sluitingsritueel - Tekst en muziek: Frigga Asraaf
Sterk en soepel spin ik draden, spin mijn draden van vrede.
Sterk en soepel spin ik draden, spin mijn draden van vreugd.

Strong and subtle spinning yarn, spinning yarn for freedom.
Strong and subtle spinning yarn, spinning yarn for frith.

Stark un Fein, spinn das Garn, spinn das Garn für Frieden.
Stark un Fein, spinn das Garn, spinn das Garn für Freiheit.

Luid klinkt ons lied voor het land,
Hand in hand in harmonie.

Loud sounds our song for our lands,
hand in hand in harmony.

Laut klingt unser Lied für das Land,
Hand in Hand in Harmonie.

GIBU AUJA! (Geef goed geluk - Give good luck)

********
Godinnen van de Lage Landen
Archeologische vondsten hebben inheemse godheden voor ons aan de vergetelheid ontrukt. Echte een stuk steen met een naam erin gebeiteld is dikwijls het weinige dat over hen bekend is. Het voorwerp waar naam op is afgebeeld, de plek waar het gevonden is en de etymologie kunnen ons op het spoor zetten wie ze waren. Naast wetenschap zijn er andere manieren om (nader) met goden kennis te maken. Middels representeren laten we hen tijdens deze workshop zelf aan het woord.
Meer over de Vlam voor Vrede - Flame of Frith - Flamme des Friendens: www.hetrad.nl
https://www.facebook.com/groups/426389684184593
https://wiccanrede.org/ ... een-verhaal/

Gunivortus Goos -
Gunivortus Goos publiceerde eerder nogal wat boeken en artikelen onder zijn pseudoniem
GardenStone. Geboren in de stad Groningen, hij is een Nederlander, die enkele tientallen jaren geleden zijn geboortestad en land verliet en naar Duitsland verhuisde, waar hij, na verschillende stations, nu in een klein stadje in de prachtige Taunus-heuvels in de Duitse deelstaat Hessen woont.
Hij is een computerfreak, een liefhebber van fantasie-boeken, luistert vaak naar muziek van een breed scala, van klassiek tot folk metal, blues, country, oldies en meer. Maar Guus’ (zo noemen zijn vrienden hem) verslaving is het onderzoek van specifieke historische onderwerpen binnen zijn interessegebied, waarbij hij altijd gretig op zoek is naar oorspronkelijke bronnen.

Lezing: De heidense Franken
In de lezing spelen de Franken de centrale rol, vooral in de tijd waarin ze nog heidenen waren. De naam 'Franken' verscheen al in de 3e eeuw toen Germaanse plunderende bendes uit het gebied van de beneden Rijn Gallië binnenvielen. Daar begint de periode van dit onderwerp en dat eindigt met de doop van de Frankenkoning Clovis. De Franken waren een volk, aan wiens wieg verschillende Germaanse kleine stammen stonden, die zich verenigd hadden in doelgerichte allianties. Uit die geschiedenis van de Franken, toen ze nog steeds hun heidense geloof beoefenden wordt in de lezing verteld: van de eerste vermeldingen van dat volk, van hun acties als Romeinse hulptroepen, hun deelname aan de oorlog tegen de Hunnen onder Attila, enz. Er wordt verteld over de eerste Frankische krijgsheren met hun bendes die hebberig op zoek naar buit waren. Daartoe vielen ze in het deels onbeschermde en rijke Galliër binnen, waar de mensen in relatieve vrede en welvaart leefden. Ook zal ter sprake komen dat de 'wieg' van het later zo machtige volk van de Franken dat de basis legde voor het huidige West-Europa, vermoedelijk in het gebied stond dat nu Nederland heet.
https://boudicca.de/site/gardenstone/

Stichting Aliran

Al in het koloniale tijdperk van Nederlands-Indië was Stille Kracht de naam die werd gegeven aan de ongrijpbare mystiek van de Javaan. Velen zijn gefascineerd door deze moeilijk te doorgronden maar uiterst effectieve werkwijze op het gebied van energiewerk.
Rich Eduard heeft op verzoek van zijn Javaanse leraren het taboe omtrent de Javaanse mystiek doorbroken.
Hij haalt via zijn Stichting Aliran het onderbelichte en vaak verkeerd bestempelde begrip Stille Kracht uit de schaduw, om het met het grootste respect voor de Javaanse tradities in het verhelderende licht te plaatsen.
De Stille Kracht ofwel zoals de Javaan het zelf noemt Tenaga Dalam (Innerlijke Kracht) is een verzameling effectieve werkwijzen die de getrainde beoefenaar in staat stelt om buitenzintuiglijk waar te nemen, advies en inzicht te vergaren en deze toe te passen in zijn of haar wijze van energiewerk.

Stichting Aliran draagt bij aan het behoud van ambachten, kunst en welzijn vanuit traditioneel Indonesisch cultureel erfgoed. Zij laat zich inspireren door het animisme van de natuurvolkeren van de Indonesische archipel, met name vanuit de Javaanse bron: de Kebatinan. De veelzijdige activiteiten van de stichting hebben het effect dat de Innerlijke Kracht van de deelnemers wordt versterkt.

(Rich Eduard en Ivonne Kreule)

De Aliran Tenaga Dalam van Rich Eduard heeft na meer dan 25 jaar van groei en ontwikkeling zijn vorm gevonden in deze stichting. Samen met zijn partner Ivonne Kreule vormt hij de kern van Stichting Aliran Tenaga Dalam.

Rich Eduard
Grondlegger en voorzitter van Stichting Aliran Tenaga Dalam. Hij deelt de cultuur van zijn Javaanse voorouders. Met veelzijdige kennis en bevlogenheid past hij zijn ervaring toe in binnen- en buitenland. Dit doet hij in workshops, healingsessies, lezingen, individuele begeleidingstrajecten en in ceremoniën. Rich brengt de tradities die lang verborgen zijn gebleven op sprekende wijze tot leven en geeft daarmee zelf het voorbeeld van Tenaga Dalam, Innerlijke Kracht.

Ivonne Kreule
Met haar achtergrond als vak therapeut drama en docent dansexpressie zet Ivonne creativiteit in als middel om tot een doel te komen. Schrijven, vormgeven en vertolken is haar wel toevertrouwd.
Zij heeft het orakeldeck Aliran Tenaga Dalam- Kaarten van Stille Kracht ontwikkeld en is drijvende kracht achter de uitgave van producten binnen de stichting. Ivonne is in staat om integer te verhelderen wat de kern is van een situatie. Haar bijdrage is veelzijdig, praktisch, altijd op maat en met een fijngevoelige insteek. Binnen het bestuur neemt ze bovendien de taken van secretaris en penningmeester op zich.

Interactive lezing: Indonesisch Animisme
Rich Eduard geeft in zijn presentatie een overzicht van het animisme in de Indonesische archipel, met name van de tradities op Java, Borneo en Bali. De vooroudercultuur en het gebruik van jimats (krachtvoorwerpen/ talismannen) spelen hierin een grote rol. In het bijzonder wordt stil gestaan bij de keris pusaka, het rituele mes. Speciale aandacht is er voor de inspiratie die Gerald Gardner opdeed a.d.h.v. de keris en het animisme van Borneo en Maleisië.
In de presentatie maken de bezoekers van Spring Gathering kennis met traditionele technieken (latihan) voor het versterken van Innerlijke Kracht en ervaren zij in een animistisch ritueel t.b.v. het ontvangen van voorspoed (Upacara Rezeki) de helende mystiek van Indonesië.

Stichting Aliran is tijdens Spring Gathering ook aanwezig op de markt met het orakeldeck Kaarten van Stille Kracht en andere handgemaakte producten.

Meer informatie: www.aliran.nl


Soleil & Jochem – Community Circle

(Soleil & Jochem)

Soleil zet zich internationaal al ruim 20 jaar in voor het verbeteren van toegankelijkheid, waarbij ze vooral aandacht heeft voor sociale en spirituele toegankelijkheid. Soleil koos bewust voor het paganisme en is nu in de leer in de (Anderson) Feri traditie. Ze is geboren met een (zichtbare) handicap. In haar betaalde leven werkt ze als vrijwilligerscoördinator bij een grote organisatie. Ze is ook sinds kort PFI Community Service Officer/ CSO

Jochem is een queer & disability activist, die zijn ervaringen in de LHBTI- en de gehandicaptenwereld met elkaar combineert. Hij vindt het belangrijk dat iedereen die dat wil, ook mee kán doen. Jochem is een pagan die geen specifiek pad volgt. Sinds enkele jaren heeft hij zelf een (niet-zichtbare) beperking, waardoor hij zijn coachingspraktijk heeft moeten sluiten.

Workshop: “Beperkingen ont_perken: vanzelfsprekend inclusief”
Over toegankelijkheid & de pagan community

De pagan community is nog niet altijd toegankelijk voor pagans met een beperking. Daarmee doet onze community zichzelf tekort, want mensen met een beperking kunnen de pagan community veel bieden! Deze workshop gaat over de vele godheden met een handicap, over wat pagans met een beperking onze community kunnen leren, en over praktische tips voor een beter toegankelijke community. Een workshop die je nét even anders laat kijken!

******
For over 20 years Soleil has been working internationally to improve accessibility, with a strong focus on social and spiritual accessibility. Soleil consciously chose paganism and now is active with the teachings of the (Anderson) Feri tradition. She was born with a (visible) handicap. In her paid life she works as a volunteer coordinator at a large organisation. Recently she became the PFI CSO/ Community Service Officer

Jochem is a queer & disability activist, who combines his experiences in the LGBTI and disability worlds. He thinks it is important that everyone who wants to, also is able to participate. Jochem is a pagan that doesn’t follow a specific path. For some years now, he has a (non-visible) disability, which means that he had to close his coaching practice.

Workshop “Dis_spelling disability: inclusiveness as a matter of fact”
About accessibility & the pagan community

The pagan community isn’t always accessible for pagans with a disability yet. This means our community is failing itself, because people with disabilities could offer the pagan community a lot! This workshop is about the many deities with a disability, about what pagans with disabilities can teach our community, and about practical tips for a more accessible community. A workshop that will slightly shift your gaze!

Sorita d’Este Biography

(Sorita d’Este at the Temple of Zeus, Valley of the Temples, Sicily)

Sorita d’Este has been experimenting with ways of walking on the liminal since she was a child, exploring along the way many pathways of experiencing magic, mysticism and religion.

Her own personal practice integrates aspects of Hellenic (Greek), Egyptian and Hermetic practices with a lived Orphic inspired philosophy, and experience gained in Initiatory Craft, traditions preserved in Italian, French and British grimoires and other contemporary esoteric teachings of the East and West.

She has been teaching and writing on magic, folklore and religion for more than 20 years during which her work has been published in both mainstream and community magazines, websites and books. Her published work includes Circle for Hekate (Vol. 1 & 2); Practical Elemental Magick (2008); Visions of the Cailleach (2009), Hekate Liminal Rites (2009); The Cosmic Shekinah and Artemis (2006). (Browse all her published books here: http://sorita.co.uk/books/)

When she is not writing or researching obscure subjects, she can usually be found digging in the garden, making a mess in the kitchen or conjuring something in the temple or enjoying the company of her son, family or friends. Having lived in Cape Town (South Africa) as a child, she moved to London in 1995. She currently lives on a hill in Glastonbury, Somerset from where she runs the independent esoteric publishers Avalonia which she founded in 2005.

Presentation: The Witches’ Gods - Sorita will be taking us on a journey through time - looking at the Gods from different places and time and how they influenced the modern concept of our Witch Gods today. Debunking some popular myths on the way she will present some of her curious finds.
During the day Sorita will be available to sell and sign books from Avalonia Books

(www.avaloniabooks.co.uk)

YslashY

… is een samenwerking tussen Yogadocent Rachel Getrouw en Geluidskunstenaar George Mensink. Beiden delen een voorliefde voor klank, voor meditatie, voor mystiek, voor trance, voor yoga, voor het paganisme, voor sjamanisme, voor boeddhisme, voor hindoestaanse kunst, voor leven tot de max en voor avontuur.

Een ‘Sjamanistische TranceReis is een oude en traditionele wijze om af te dalen in je eigen onderbewuste. Het is een reis op een snel monotoon ritme op een drum. Een reis die begint met een inleiding, een korte meditatie om je op weg te helpen. In deze inleiding word je in de juiste sfeer gebracht, in de juiste gesteldheid, daarna is het aan jezelf om te ontdekken wat er tijdens je reis gebeurt.
De TranceReis die YslashY tijdens deze bijeenkomst gaat geven, zal water als thema dragen en een verrassend doel hebben. Een unieke ervaring.

YslashY: www.facebook.com/YslashY
YslashYsoundmagicians::at::gmail.com

PFI Wie zijn wij?
Pagan Federation International Nederland is een onderdeel van Pagan Federation International, een wereldwijd netwerk van paganisten/heidenen.
Pagan Federation International is gelieerd aan Pagan Federation uit de Verenigd Koninkrijk. In Engeland is in 1971 Pagan Federation opgericht en wij zijn daar een filiaal van.
PFI Deutschland e.v. is ook gelieerd aan PF/PFI

Voor meer informatie:
Pagan Federation International: https://www.paganfederation.org/
PFI Forum: https://forum.paganfede ... e&u=4448
PFI Netherlands: https://nl.paganfederation.org/
Information about member and subscription options:
http://www.paganfederation.org/for-members/payments/

Facebook, a selection:
PFI: https://www.facebook.com/paganfederationinternational/
PFI Bulgaria: https://www.facebook.com/PFI.Bulgaria/
PFI Belgium: https://www.facebook.com/groups/PFIBelgium/
PFI Deutschland: https://www.facebook.com/pfigermany/
PFI Italia: https://www.facebook.co ... ionalItalia/
PFI Lage Landen: https://www.facebook.com/groups/PFILageLanden/
PFI Norway: https://www.facebook.com/PFINorway/
PFI Spain: https://www.facebook.co ... tionalSpain/
PFI Sweden: https://www.facebook.com/PFISweden/
PFI Ukraine: https://www.facebook.com/groups/PFI.Ukraine/

For general information email Morgana, International Coordinator: morgana::at::paganfederation.org
(PFI Ukraine)
Morgana Post number 25659 Posted: 27th May 2019     Subject:
View user's profile


Many thanks to everyone who participated in the Spring Gathering.
By all accounts it was a successful day - here are a couple of photosand one Happy Heathen...A BIG thanks to the organising team, Soleil, Frigga Asraaf, Jochem, the ritual team, the speakers and the Staff at Westhoffhuis, Lunteren. [Very happy] [Very happy] [Very happy]
Bright blessings,
Morgana
Show:   
New topic    Reply to topic Pagan Federation International Forum Index => Events
Show YouTube films :: Event :: Begin 25-05-2019 at 09:30 :: End 25-05-2019 at 18:00

All times are GMT + 1 hour
Overviews
  New posts :: Recent posts :: 24 hour digest :: Search

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum

 

Admin

phpBB 2.0.23 © 2001-2008 phpBB group