Pagan Federation International Pagan Federation International Forum Index Wiccan Rede Magazine

World peace and prayer day June 21 The Haque

New topic   Reply to topic Pagan Federation International Forum Index => Events
 
Previous :: Next  
Author Message
Frigga Asraaf Post number 25648 Posted: 21st May 2019     Subject: World peace and prayer day June 21 The Haque
View user's profile
Uitnodiging om de 24ste World peace and prayer day met ons te vieren 21-6-2019. (english below)

21 Juni: De wereldwijde dag voor Vrede en Gebed. Deze dag zullen wij om 12 uur Heilig Vuur recht voor het Vredespaleis ontsteken, op het Carnegieplein in den Haag;.

Overal op onze geliefde planeet worden mensen wakker in wie wij zijn en waar wij vandaan komen. De Aarde roept, en duizenden, duizenden, voelen en horen de roep en geven gehoor: schouder aan schouder gaan wij staan zoeken elkaar op: we are unstoppable, another world IS possible!

Sinds 2001 is er aan de voet van het Vredespaleis regelmatig ceremonie en gebed om deze beweging te ondersteunen; deze roep te versterken en anker te geven op deze plek voor de zetel van het Internationaal Gerechtshof.

World Peace and Prayer Day, de wereldwijde dag voor vrede en gebed, is ontstaan uit een visioen en het initiatief van of Chief Arvol Looking Horse, 19de Generatie Hoeder van de 'Sacred White Buffalo Calf Pipe Bundle'. een integrale ceremonie om heilige plaatsen te erkennen en eren.

In dit wereldwijd web van circels waar mensen samen komen in vrede en gebed opent zich ook hier, in onze Lage Landen, een krachtplek recht voor het Vredespaleis.

Kom kind van de Aarde. Je bent uitgenodigd! Kom met drum en fluit, met ratel en stem, met stilte en gebed, in woord en zang, maar altijd met een kloppend hart dat Vrede draagt, en maak met ons de circel rond.

Of je nu bent gaan staan voor een gezond, rechtvaardig, antwoord op de klimaatveranderingen waar de mensenfamilie steeds directer mee geconfronteerd wordt, voor het beschermen van de leefbaarheid op onze planeet; voor het genezen van de wonden die kolonisatie en een altijd doorgaande en steeds van locatie verwisselende oorlog in onze volkeren slaan, maar vooral voor Vrede en de planeet zelf…... onze kracht wordt alleen maar groter naarmate we onszelf meer en meer met elkaar verbinden om schouder aan schouder te staan in verbinding met onze voorouders en de generaties die komen gaan.

We are prayerful people, en ín ceremonie zijn wij allen gelijk, waar we ook vandaan komen, welke traditie ons ook inspireert…. het vuur neemt ieder gebed, iedere hartewens, iedere drumslag, iedere dansbeweging in zich op en versterkt de intentie duizend voudig.

Weet je van harte uitgenodigd om van deze gelegenheid om ons zichtbaar te maken, IN Vrede, In de openbare ruimte…. op weg naar een stralende toekomst.

Hartegroet,

Invitation to celebrate the 24th 'World Peace and Prayer Day' with us 21-6-2019.

21 June: The Global Day of Peace and Prayer. At noon on this day we will light Sacred Fire right in front of the Peace Palace, on the Carnegieplein in The Hague.

Everywhere on our beloved planet people wake up in who we are and where we come from. The Earth is calling, and thousands, thousands, feel and hear the call and respond: shoulder to shoulder we rise up and meet each other: we are unstoppable, another world IS possible!

Since 2001 there has been a regular ceremony and prayer at the foot of the Peace Palace to support this movement; to strengthen this call and to give it an anchor at this place in front of the seat of the International Court of Justice.

World Peace and Prayer Day, was born out of a vision and initiative of Chief Arvol Looking Horse, 19th Generation Guardian of the Sacred White Buffalo Calf Pipe Bundle, an integral ceremony to recognize and honor sacred sites.

In this worldwide web of circles where people come together in peace and prayer, here too, in our Low Lands, a place of prayer opens up right in front of the Peace Palace.

Come child of Earth. You're invited! Come with drum and flute, with rattle and voice, with silence and prayer, in word and song, but always with a beating heart that carries Peace, and cstep into the circle with us.

We are prayerful people, and in ceremony we are all equal, wherever we come from, whatever tradition inspires us... fire absorbs every prayer, every heart wish, every drumbeat, every dance movement and strengthens the intention a thousand-fold.

Know yourself to be cordially invited to this opportunity to make us visible, IN Peace, in public space... on the way to a bright future.

seMUel Sahureka, Saka Mese Nusa AlifURU: http://www.nusaalifuru.org
Joke Steenvoorden, de Grootmoedercircel van de Lage Landen
Ron Lazaroms, Vuurman,
Karin Lindeman - Boere; Stichting Four Worlds Eu: https://www.facebook.com/FourWorldsEurope/
Asha Andrasdottir Lakebrink: Rainbowpeacedance: https://www.rainbowpeacedance.nl/ Marco en Irene Hadjidakis, Silence for Peace: www.de-grenswaker/silenceforpeace

Voor een goed verloop van de ceremonie zijn de volgende punten
- Tijdens de gehele ceremonie zijn het vuur, maar ook de ruimte rond het vuur en de ruimte waar deelnemers zich bevinden heilige grond. We vragen u dan ook bijbehorend respect in acht te nemen. Wanneer u dat even niet op kunt brengen, of een gesprek met buurvrouw of buurman aangaat, wees dan zo goed om u een beetje af te zonderen of even een blokje om te gaan, zodat de aandacht rond het vuur geconcentreerd blijft.
- De vuurmannen verzorgen het vuur. Het is niet toegestaan zelf hout op het vuur te gooien. Wanneer u hout voor het vuur bij u heeft, draag dit dan over aan de vuurmannen. De vuurschaal is niet groot, dus alleen stukjes goed droog, niet geverfd hout, niet langer dan 30 cm.
- Er staat wel Tabak om te offeren, en wanneer u zelf wierook o.i.d. wilt offeren, graag in overleg met de vuurmannen
- We eren het water; weet u uitgenodigd uw water mee te nemen.
- Wanneer u een klein reis-stoeltje of kussentje heeft om op te zitten, is het goed dat mee te nemen, en denk aan bescherming in geval van regen.
- Wanneer u nu al weet een bepaald lied of ceremonie te willen presenteren, neem dan svp contact op: silenceforpeace::at::de-grenswaker.nl
- Op de dag zelf zullen we kenbaar maken waar toiletten zijn
- Wij zorgen dat er drinkwater aanwezig is op het terrein.
- Willen jullie deze uitnodiging doorsturen naar mensen waarvan je denkt dat ze deel willen nemen.

#frith #vlamvoorvrede #flameoffrith #flammedesfriendens
Show:   
New topic    Reply to topic Pagan Federation International Forum Index => Events
Show YouTube films :: Event :: Begin 21-06-2019 at 12:00 :: End 21-06-2019 at 14:00

All times are GMT + 1 hour
Overviews
  New posts :: Recent posts :: 24 hour digest :: Search

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum

 

Admin

phpBB 2.0.23 © 2001-2008 phpBB group