Pagan Federation International Pagan Federation International Forum Index Wiccan Rede Magazine

Online meeting for Dutch pagans with a disability (2)

New topic   Reply to topic Pagan Federation International Forum Index => Events
 
Previous :: Next  
Author Message
Jochem Post number 25868 Posted: 17th September 2019     Subject: Online meeting for Dutch pagans with a disability (2)
View user's profile
[English below]

Online meeting voor (Nederlandse) pagans/heidenen met een beperking
Op zondag 27 oktober organiseren Soleil en Jochem een tweede online bijeenkomst voor pagans en heidenen met een handicap en/of chronische ziekte. Deze bijeenkomst wordt gehouden van 15.00 tot 16.30 uur.

De eerste bijeenkomst hebben we gesproken over wat wij nodig hebben om vanzelfsprekend deelnemer te zijn binnen onze pagan en heidense gemeenschappen. Ook hebben we gekeken naar hoe wij als deelnemers dit netwerk willen vormgeven. Dat was interessant. Over beide onderwerpen valt nog veel meer te zeggen dan we de eerste meeting hebben kunnen doen! Dus we zullen hier in oktober over door praten. Ook zijn we benieuwd naar eventuele thema's of vragen vanuit de groep.

Deze bijeenkomst is voor alle pagans en heidenen met een handicap en/of chronische ziekte. Zichtbaar of onzichtbaar. Fysiek, psychisch of anderszins. Het is aan jezelf om te bepalen of je jezelf als "doelgroep" beschouwt, of niet. Iedereen die zich aangesproken voelt, is welkom!

Er kunnen maximaal 15 deelnemers meedoen, zodat de groep niet te groot wordt.

Meer info & aanmelden via Soleil: soleil::at::paganfederation.org. Na aanmelding ontvang je info over de online plek van de bijeenkomst.
See also: https://www.paganfedera ... 27_okt_2019/

ENGLISH:
Online meeting for Dutch pagans with a disability

On Sunday 27 October, Soleil and Jochem organise an second online meeting for pagans with a disability and/or chronic illness. This meeting will be held from 15:00 to 16:30.

The first meeting we talked about what we need be able to participate as a matter of fact in our pagan communities. We also looked at how we as participants would like to shape this network. That was interesting. There is much more to say about both subjects than we were able to do at the first meeting! So we'll talk more about this in October. We also are curious about any themes or questions from the group.

This meeting is open to all pagans with a disability and/or chronic illness. Visible or invisible. Physically, psychologically, or otherwise. It is up to you to decide whether you consider yourself "target group", or not. Everyone who feels addressed, is welcome!

A maximum of 15 participants is able to join this meeting, in order to avoid too large a group.

More info & registration via Soleil: soleil::at::paganfederation.org. After registration you will receive information about the online location of the meeting.
Show:   
New topic    Reply to topic Pagan Federation International Forum Index => Events
Show YouTube films :: Event :: Begin 27-10-2019 at 15:00 :: End 27-10-2019 at 16:30

All times are GMT + 1 hour
Overviews
  New posts :: Recent posts :: 24 hour digest :: Search

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum

 

Admin

phpBB 2.0.23 © 2001-2008 phpBB group