Pagan Federation International Pagan Federation International Forum Index Wiccan Rede Magazine

"I'm in!" online meeting for Dutch pagans with a disability

New topic   Reply to topic Pagan Federation International Forum Index => Events
 
Previous :: Next  
Author Message
Jochem Post number 26097 Posted: 8th January 2020     Subject: "I'm in!" online meeting for Dutch pagans with a disability
View user's profile
[English below]

"Ik doe mee!" - online meeting voor (Nederlandse) pagans/heidenen met een beperking
Op zondag 12 januari 2020 organiseren Soleil en Jochem de vierde online bijeenkomst voor pagans en heidenen met een handicap en/of chronische ziekte. Deze bijeenkomst wordt gehouden van 15.00 tot 16.30 uur. Aanmelden kan bij Soleil: soleil::at::paganfederation.org.

Na drie bijeenkomsten begint ons nieuwe netwerk steeds meer vorm te krijgen. Wij zijn hier heel enthousiast over! Tijdens deze vierde bijeenkomst zullen we twee onderwerpen bespreken:

1. Onszelf
Het is fijn om onze ervaringen met elkaar te delen, om even te spuien bij mensen die begrijpen wat je meemaakt. Het bekende “warme bad van herkenning”. Als de druk van de ketel is, is er weer ruimte om onze zelfgevonden oplossingen met elkaar te delen. Zo kunnen we van elkaar leren.

2. Onze communities
Daarna bespreken we graag hoe we onze eigen covens, groepen en/of organisaties inclusiever kunnen maken. Want wij zijn natuurlijk niet de enige heidenen en pagans met een beperking. Er zijn er veel meer! Wat kunnen wij zelf doen, zodat meer pagans en heidenen met een handicap of chronische ziekte vanzelfsprekend kunnen meedoen? Een korte brainstormsessie.

Hebben jullie verzoeken voor andere thema's of bespreekpunten? Dan horen we die graag!

Doelgroep: alle pagans en heidenen met een handicap en/of chronische ziekte. Zichtbaar of onzichtbaar. Fysiek, psychisch of anderszins. Het is aan jezelf om te bepalen of je jezelf als "doelgroep" beschouwt, of niet. Iedereen die zich aangesproken voelt, is welkom!

Aantal deelnemers: er kunnen maximaal 15 deelnemers meedoen, zodat de groep niet te groot wordt.

Meer info & aanmelden: bij Soleil: soleil::at::paganfederation.org. Na aanmelding ontvang je info over de online plek van de bijeenkomst.

ENGLISH:
"I’m in!" - Online meeting for Dutch pagans/heathens with a disability
On Sunday, 12th of January 2020, Soleil and Jochem are organising a third online meeting for pagans and heathens with a disability and/or chronic illness. This meeting will be held from 15:00 tot 16:30. You can sign up at Soleil: soleil::at::paganfederation.org.

After two meetings, our new network is slowly taking shape. We are very enthusiastic about this! At this third meeting we will discuss two topics:

1. Ourselves
It is nice to share our experiences with each other, to spout with people who understand what you’re experiencing. The well-known "warm bath of recognition". When the pressure is off, we’ll have space to share our own solutions. That way we can learn from each other.

2. Our communities
After that we would like to discuss how we can make our own covens, groups and/or organisations more inclusive. Because of course we aren’t the only heathens and pagans with a disability. There are many more! What can we do ourselves, so that more pagans and heathens with a handicap or chronic illness can participate as a matter of fact? A short brainstorming session.

Do you have requests for other themes or discussion topics? We would love to hear from you!

Target group: all pagans and heathens with a disability and/or chronic illness. Visible or invisible. Physically, psychologically, or otherwise. It is up to you to decide whether you consider yourself "target group", or not. Everyone who feels addressed, is welcome!

Number of participants: a maximum of 15 participants is able to join this meeting, in order to avoid too large a group.

More info & registration: via Soleil: soleil::at::paganfederation.org. After registration you will receive information about the online location of the meeting.
Show:   
New topic    Reply to topic Pagan Federation International Forum Index => Events
Show YouTube films :: Event :: Begin 12-01-2020 at 15:00 :: End 12-01-2020 at 16:30

All times are GMT + 1 hour
Overviews
  New posts :: Recent posts :: 24 hour digest :: Search

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum

 

Admin

phpBB 2.0.23 © 2001-2008 phpBB group