Pagan Federation International Pagan Federation International Forum Index Wiccan Rede Magazine

Divine limitations: A trip with Bes/ online

New topic   Reply to topic Pagan Federation International Forum Index => Events
 
Previous :: Next  
Author Message
Jochem Post number 26328 Posted: 25th May 2020     Subject: Divine limitations: A trip with Bes/ online
View user's profile
### ENGLISH BELOW ###

14 juni: Goddelijke beperkingen – op reis met Bes

Het PFI-NL Bes Netwerk organiseert op zondag 14 juni 2020 een online bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst maken we kennis met de goedlachse, kleine god Bes en vertellen we waarom ons netwerk naar hem is vernoemd. Ook gaan we met elkaar in gesprek over wat we herkennen in Bes. We sluiten de middag af met een Bes talisman.


Goddelijke beperkingen – op reis met Bes
Datum: zondag 14 juni 2020
Tijd: 15.00 – 16.30 uur, napraten tot 17.00 uur
Locatie: webadres krijg je na aanmelding
Aanmelden: soleil::at::paganfederation.org


Wat?
De Egyptische god Bes was een van de kleinere goden. Hij had daarom geen eigen tempels, maar mensen hadden vaak in huis een altaar voor hem. Hij vervulde een belangrijke rol in het dagelijkse leven van gewone mensen.
Na de kennismaking met Bes volgt een groepsgesprek over wat we herkennen in Bes. Wat voor invloed heeft je handicap op de beleving van je spiritualiteit? Hoe kun je die ervaring meenemen in je verdere leven? Met elkaar gaan we dieper op deze thema’s in. We zien uit naar een interessante uitwisseling van ideeën en ervaringen!

We sluiten de middag af met een Bes talisman, die je thuis kunt gebruiken, bijvoorbeeld op je altaar. Hoe we dit precies gaan doen, blijft nog even een verrassing.

Hoe laat?
De bijeenkomst vindt online plaats, vanaf 15.00 uur. We verwachten rond 16.30 uur klaar te zijn. Halverwege is er een korte pauze. Na afloop is er gelegenheid om (online) na te praten, tot ongeveer 17.00 uur.

Waar?
We organiseren deze activiteit via Jitsi Meet. Jitsi Meet werkt heel eenvoudig: na je aanmelding mailen we je het webadres, waar je gewoon heen kunt gaan. Je hoeft niets te downloaden, en ook niet in te loggen.
Om interactief mee te kunnen doen zijn een webcam en microfoon handig, maar het kan eventueel ook zonder, via de chat.

Aanmelden
Aanmelden voor deze interactieve middag kan bij Soleil: soleil::at::paganfederation.org. Na je aanmelding krijg je het webadres van deze bijeenkomst.
Als je iets specifieks nodig hebt om mee te kunnen doen, laat het ons weten bij je aanmelding. We doen ons best om daar, in overleg met jou, voor te zorgen.
Facebook: https://www.youtube.com/watch?v=DTsCzl5EiN4### ENGLISH ###

14th June: Divine limitations – a trip with Bes

The PFI-NL Bes Network will organise an online meeting on Sunday the 14th of June 2020. During this meeting we meet the cheerful, little god Bes and explain why our network is named after him. And we will discuss what we recognise in Bes. We close the afternoon with a Bes talisman.


Divine limitations – a trip with Bes
Date: Sunday 14th of June 2020
Time: 15:00 to 16:30 uur, afterchat to 17:00
Location: web address you’le receive after signing up
Signing up: soleil::at::paganfederation.org


What?
The Egyptian god Bes was one of the smaller gods. He therefore had no temples of his own, but people often had an altar for him in their house. He played an important role in the everyday life of ordinary people.

After meeting Bes, a group discussion follows about what we recognise in Bes. How does your disability affect the experience of your spirituality? How can you take that experience into your mundane life? Together we will delve deeper into these themes. We look forward to an interesting exchange of ideas and experiences!

We close the afternoon with a Bes talisman, which you can use at home, for example on your altar. How we are going to do this exactly, remains a surprise for now.

What time?
The meeting will take place online, from 15:00. We expect to be ready around 16:30. Halfway through we have a short break. Afterwards we have the opportunity to chat some more (online), until about 17:00.

Where?
We are organising this activity through Jitsi Meet, which is very simple to use: After your registration we email you the web address, that you simply go to. You do not have to download anything, nor do you have to log in.
To be able to participate interactively, a webcam and microphone are useful, but it is also possible without, via chat.

Signing up
You can sign up for this interactive afternoon at Soleil: soleil::at::paganfederation.org. After signing up you will receive the web address of this meeting.
If you need anything specific to be able to participate, please let us know when you sign up. We do our best to arrange this, in consultation with you.

Facebook:https://www. youtube. com/watch? v=DTsCzl5EiN4
Jochem Post number 26363 Posted: 7th June 2020     Subject: Nog plaatsen vrij! / Still seats available!
View user's profile
### ENGLISH BELOW ###

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Dus als je er volgende week bij wilt zijn, meld je dan nu aan bij Soleil: soleil::at::paganfederation.org.

Na je aanmelding krijg je de link toegestuurd. Daarbij is het voor ons erg prettig te weten op hoeveel mensen we (ongeveer) kunnen rekenen i.v.m. de voorbereidingen.

Een leuke opwarmer voor komende week zondag! Een virtuele rondleiding door de mooie en interessante tentoonstelling over de kleine god Bes.

Bes: de Egyptische god van het alledaagse én de feestjes! in het Allard Pierson - Thuismuseum #31:
https://www.youtube.com/watch?v=H57ZqcLkzMQ

### ENGLISH ###

We still have some seats available. So, if you like to join us upcoming Sunday, please sign up at Soleil: soleil::at::paganfederation.org.

After signing up you will receive the link. In addition, we would like to know how many people we can count (approximately) on, in connection with the preparations.

A nice warm-up for next Sunday! A virtual tour of the beautiful and interesting exhibition about the little god Bes.

Bes: the Egyptian god of the everyday and the parties! in the Allard Pierson Museum - Museum at Home #31:
https://www.youtube.com/watch?v=H57ZqcLkzMQ (Dutch)
Show:   
New topic    Reply to topic Pagan Federation International Forum Index => Events
Hide YouTube films :: Event :: Begin 14-06-2020 at 15:00 :: End 14-06-2020 at 17:00

All times are GMT + 1 hour
Overviews
  New posts :: Recent posts :: 24 hour digest :: Search

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum

 

Admin

phpBB 2.0.23 © 2001-2008 phpBB group